Hình Thức Thanh Toán

 

Thông tin thanh toán
 

Vietcombank : Hà Quốc Thịnh
Số TK VND   : 044 1000 72 56 05.

Vietinbank     : Hà Quốc Thịnh
Số TK VND    : 1010 1000 9826 826.
Mã Swift Code : ICBVVNVX944.
Chi Nhánh 12

Sacombank   : Hà Quốc Thịnh
Số TK VND    : 060 138 008 609.
Chi Nhánh Tân Phú

TMCP Sài Gòn  : Hà Quốc Thịnh
Số TK VND      : 128 0104 922 37 0001.
Chi Nhánh Tân Phú

Thiết kế bởi: Bito.vn